Santa Cruz Shredder πŸƒ 4 Piece Grinder | Free Shipping US | Herbalize Store Santa Cruz Shredder πŸƒ 4 Piece Grinder | Free Shipping US

Santa Cruz Shredder - 4 Piece Grinder

Due to Covid-19 affecting our ability to provide value for our customers, we are directing users to our Top 10 Dry Herb Vaporizers page where you can find links to great partner sites with discount codes to complete your purchases.

Included Free

This product plants one tree

Santa Cruz Features

  • High-Quality Grinder
  • Available in Small,Medium or Large.
  • Made in USA

Type: Grinder


Santa Cruz Shredder - 4 Piece Grinder Canada

This American made beauty is made in Santa Cruz California. The Shredder 4 piece herb grinders have been crafted to the highest standards.

Sizes

  • Small: 1 5/8" (41m)
  • Medium: 2 1/8" (54mm)
  • Large 2 3/4" (70mm)

What's in the box?

  • 1x Santa Cruz Shredder - 4 Piece Grinder

This trusted information is sourced from the manufacturer and our own experience using the product.

CUSTOMER REVIEWS