Santa Cruz Shredder πŸƒ 4 Piece Grinder | Free Shipping US | Herbalize Store Santa Cruz Shredder πŸƒ 4 Piece Grinder | Free Shipping US

Santa Cruz Shredder - 4 Piece Grinder

Due to gateway issues being experienced by our customers, we recommend checking out on our Canadian vaporizer site

Included Free

This product plants one tree

Santa Cruz Features

  • High-Quality Grinder
  • Available in Small,Medium or Large.
  • Made in USA

Type: Grinder


Santa Cruz Shredder - 4 Piece Grinder Canada

This American made beauty is made in Santa Cruz California. The Shredder 4 piece herb grinders have been crafted to the highest standards.

Sizes

  • Small: 1 5/8" (41m)
  • Medium: 2 1/8" (54mm)
  • Large 2 3/4" (70mm)

What's in the box?

  • 1x Santa Cruz Shredder - 4 Piece Grinder

This trusted information is sourced from the manufacturer and our own experience using the product.

CUSTOMER REVIEWS